Thursday, February 21, 2019

PS:

---
Lõpetasin eile raamatu "Küsi ja sulle antakse" Triin Katariina Tammert.

Vahepeal olen unustanud kõiksugu lihtsad asjad, mis igapäevaellu rohkem rõõmu toovad. Just sellised lihtsalt märgid, see märkamine, see tänulikkus, see tunne, et on hea päev ja homme võib olla veel parem.
Raamatus oli palju tuttavaid tsitaate, aga otsustasin, et kirjutan need siia ümber ja lisan tõlke, kuidas oli raamatus tõlgitud.Paulo Coelholt "The darkest hour of night comes just before the dawn" ("Öö pimedaim tund tuleb vahetult enne koitu.")

Tony Gaskins "If you can't do anything about it, then let it go. Don't be prisoner to things you can't change." ("Kui sa ei saa midagi muuta, siis lase lahti. Ära ole nende asjade vang, mida Sa ei saa muuta.")

"Every single thing that has ever happened in your life is preparing you for a moment that is yet to come." ("Iga asi, mis on Su elus kunagi juhtunud, valmistab Sind ette hetkeks, mis on veel ees.")

"I think we like to complicate things when it is really quite simple; find what it is that makes you happy and who it is that makes you happy and you are set. Promise."

("Mulle tundub, et meile meeldib asju keeruliseks ajada, ehkki tegelikult on kõik päris lihtne; leia, mis see on, mis teeb sind õnnelikuks, ja kes see on, kes teeb Sind õnnelikuks, ja sa oled paigas. Lubadus").

Kristin Amstrong "When we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rushes in.." ("Kui me keskendume tänutundele, läheb pettumuslaine välja ja armastuselaine kiiirustab sisse."

"Don't give up. All of your hard work will pay off soon, stick with what you're doing no matter how hard it gets." ("Ära anna alla. Kogu su raske töö tasub varsti ära, jää selle juurde, mida teed, ükskõik kui raskeks läheb.")

Martin Luther King "Take the first step in faith - You don't have to see the whole staircase, just take the first step." ("Astu esimene samm usus. Sa ei pea nägema kogu treppi, lihtsalt astu esimene samm.")

Ralp Waldo Emerson "Write it on your heart that every day is the best day of the year." ("Kirjuta oma südamesse, et iga päev on aasta parim päev.")

"Stop acting like you live twice." ("Lõpeta käitumine, nagu Sa elaksid kaks korda.")

"5 by 5 rule: If it's not gonna matter in 5 years, don't spend more than 5 minutes being upset by it." (5 ja 5 reegel: kui see ei ole oluline 5 aasta pärast, ära kuluta rohkem kui 5 minutit selle pärast ärritunud olemisele.")
"97% of the people who quit too soon are employed by the 3% that never gave up." ("97% inimestest, kes annavad liiga vara alla, palgatakse nende 3% poolt, kes iialgi ei loobu.")

Tundmatu "When the world says "Give up." hope whispers, "Try one more time."."("Kui maailm ütleb "Anna alla," sosistab lootus: "Proovi veel üks kord!".")

(NB. ma jäin väga pikalt mõtlema, kuidas siin need jutumärgid peaksid käima... Google ka ei aidanud või ma ei osanud googeldada. Et kui lause lõppeb niigi osaga, mis on jutumärkides, aga samal ajal tuleks ju ära lõpetada ka tsitaat? Kuidas on õige?)

"Never regret a day in your life: good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and best days give memories." ("Ära kunagi kahetse ühtegi päeva oma elus: head päevad annavad õnnetunde, halvad päevad annavad kogemuse, halvimad päevad õppetunni ja parimad päevad kingivad mälestuse.")

"You're always one decision away from a totally different life." ("Sa oled alati ühe otsuse kaugusel totaalselt erinevast elust.")

Tony Gaskins "When a man realizes that his woman is a teammate not an oponent, that's when his life changes. Don't breake her down. Build her up and let her help you win'" ("Kui mees mõistab, et tema naine on meeskonnakaaslane, mitte vastane, siis ta elu muutub. Ära murra teda maja. Ehita ta üles ja lase tal aidata Sul võita.")

Südant ei tohi kaotada.

@happyandpassionate instagramis "What feels like the end is often the beginning." ("Mis tundub nagu lõpp, on sageli algus.")

@secret2success "Heal yourself, first. The rest will come later." ("Tervenda ennast kõigepealt. Muu tuleb pärast.")

"Heart knows when the search is over." ("Süda teab, kui otsingud on läbi.")

"If you ever feel like giving up, just remeber there is a little girl watching who wants to be just like you... don't disappoint her" ("Kui Sul on kunagi tunne, et annaks alla, siis pea meeles, et kuskil on väike tüdruk, kes vaatab Sind ja tahab olla täpselt nagu sina.. Ära valmista talle pettumust.")

"When the power of love overcomes the love of power the world will know peace." ("Kui armastuse võim saab suuremaks kui armastus võimu vastu, saab maailm tundma rahu.")

"She lost him. But she found herself. And somehow that was everything." ("Ta kaotas ta. Aga ta leidis ennast. Ja kuidagi oli see kõik.")

"What is truly yours will eventually be yours, and what is not, no matter how hard you try, will never be." (Mis on päriselt sinu, saab lõpuks Sinu omaks, mis ei ole, ei saa, ükskõik kui kõvasti sa üritad.")

Albert Einstein "But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." ("Igaüks on geenius. Aga kui sa hindad kala tema võime järgi puu otsa ronida, elab ta terve elu uskudes, et on loll.")

Lennon "If you do good and have fun, the money will come."("Kui sa teed head ja lõbutsed, siis tuleb ka raha.")


No comments: